+45 33 21 83 11 info@ff-gs.dk

Klagevejledning

Hvis du ikke er enig i vores afgørelse, eller behandlingen af din forsikringssag, skal du først kontakte den surveyor eller skadebehandler, som har behandlet din skade. Hvis i sammen kan finde frem til en løsning, vil det være nemmest og hurtigst for begge parter.

Hvis du fortsat ikke er enig i afgørelsen, har du mulighed for at klage.

Ved lystbådsforsikringer skal du indsende klagen til Ankenævnet for Forsikring på deres hjemmeside www.ankeforsikring.dk.

Ved erhvervsforsikringer skal du henvende dig til den klageansvarlige i Fiskernes Forsikring, direktør Henrik Saldern. Klagen skal foreligge skriftlig som indsendes via mail eller brev.