+45 33 21 83 11 info@ff-gs.dk

Hvad dækkes af forsikringen?

Forside » Arbejdsskadeforsikring » Hvad dækkes

Hvad dækkes?

En arbejdsskade giver kun erstatning, hvis den har medført varige følger som f.eks.:

  • Skadelidte har mindst fået 5% varigt mén.
  • Skadelidte har tabt mindst 15% af den fremtidige erhvervsevne.
  • Dødsfald.

Endvidere dækkes tand- og brilleskader, når skaden er sket i forbindelse med arbejdet.

Hvad dækkes ikke?

Erstatning gives ikke, hvis skaden f.eks. skyldes:

  • En ulykke der sker i fritiden.
  • En ulykke der sker til og fra arbejde.

Endvidere gives der ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte.

Blanket til anmeldelse af en arbejdsskade kan rekvireres hos Fiskernes Forsikring.

Kontakt os nu!

Kontakt os nu og få et uforpligtende tilbud!