+45 33 21 83 11 info@ff-gs.dk

Vi står for personlig betjening

HVEM ER
FISKERNES FORSIKRING

Fiskernes Forsikring er fiskernes eget forsikringsselskab. Selskabet er gensidigt, hvilket vil sige, at det er ejet af de fiskere som er forsikret i selskabet.

Fiskernes Forsikring tilbyder arbejdsskade- og ulykkesforsikring samt skibskasko og P&I forsikring.

Ud over forsikringsdækninger til erhvervsfiskere tilbyder selskabet endvidere også forsikringsdækninger til erhvervsfartøjer og lystbåde.

24

7

365

Døgnservice

Du kan altid kontakte os – 24 timer i døgnet, 7 dage i ugen, 365 dage om året.

Telefon 33 21 83 11

 

I forbindelse med Finanstilsynets ordinære inspektion af selskabet den 9.-10. maj 2017 har tilsynet nu afsluttet undersøgelsen og fremsendt den indlagte redegørelse. Til redegørelsen vil selskabets ledelse gerne knytte følgende kommentarer.

Påbuddenes væsentlighed er meget forskellige.

De væsentlige påbud, som kan have betydning for forsikringstagerne, var allerede på Finanstilsynets afrapporteringstidspunkt korrigeret af selskabet samt indarbejdet i årsrapporten for 2017. Det drejer sig om opdatering af den observerede dødelighed, indregning af levetidsforbedringer samt korrektion af markedsrisici.

Øvrige påbud er mere af administrativ karakter og disse påbud er eller vil blive efterlevet så hurtig som muligt.

Som det fremgår af årsrapporten for 2017, så har påbuddene ikke rørt ved, at Danske Fiskeres Forsikring G/S fortsat er et yderst solvent og kapitalstærkt selskab.

Kontakt os nu!

Kontakt os nu og få et uforpligtende tilbud!