+45 33 21 83 11 info@ff-gs.dk

Fiskernes Forsikring outsourcer skadesbehandlingen af arbejdsskader

I snart 125 år har Fiskernes Forsikring udbudt arbejdsskadeforsikringer for fiskere om bord på skibe i den danske fiskerflåde, og det vil vi fortsat gøre. For at fremtidssikre og styrke skadesbehandlingen på arbejdsskadeområdet har Fiskernes Forsikring fra årsskiftet...

Stormen Pia

Stormen Pia rammer Danmark torsdag og fredag med vindstød, der kan nå orkanstyrke, og der varsler om forhøjede vandstand Stormen vil betyde forhøjet vandstand langs Vestkysten, i Limfjorden, Skagerrak, Kattegat, Storebælt og den nordlige del af Øresund. Vær opmærksom...

September 2021

Forsikringsdirektør forlader Fiskernes forsikring. Tre år efter at Fiskernes Forsikring blev skabt ved en fusion, forlader den ene halvdel af den to mand høje direktion, Fiskernes forsikringsselskab. Per Wistisen forlader direktionen i Fiskernes Forsikring og...

December 2020

NYHEDSBREV FRA FISKERNES FORSIKRING Hermed har vi fornøjelsen af at sende dig nyheder fra Fiskernes Forsikring. COVID-19 Det har været et udfordrende år. Der var vel næppe mange som havde forudset, hvilke konsekvenser COVID-19 ville få på vores dagligdag, da vi første...

Juni 2020

 NYHEDSBREV FRA FISKERNES FORSIKRING – 1/2020  Hermed har vi fornøjelsen af at sende nyheder og general information fra Fiskernes Forsikring.  Selskabet har i lighed med andre virksomheder fulgt myndighedernes anbefalinger i forbindelse med Covid-19, og alle...

April 2020

Uddrag af formandens beretning til Fiskernes Forsikrings generalforsamling den 25. april 2020. Fiskernes Forsikring G/S fik i 2019 et pænt overskud på 4,6 mio. kr. før skat, hvor der for året var kalkuleret med et underskud på 5,3 mio. kr. Det fine resultat skyldes,...