+45 33 21 83 11 info@ff-gs.dk

Arbejdsskadeforsikring

Forside » Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring og fiskeriulykkeforsikring

Fiskernes Forsikring tilbyder markedets bedste arbejdsskadeforsikringer og fiskeriulykkesforsikringer.

Arbejdsskader

Hvis man er ansat som fisker eller skibsassistent, styrmand eller anden beskæftigelse ombord på fartøjet, skal man være omfattet af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, som ens arbejdsgiver etablerer og betaler.

Derudover kan alle selvstændige fiskere, ægtefæller og ejere af erhvervsfartøjer – tegne en frivillig arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskade er ulykker som sker i forbindelse med arbejdet.

Erstatninger der kan udbetales fra en arbejdsskadeforsikring er eks.:

  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Overgangsbeløb ved dødsfald
  • Erstatning for tab af forsørger
  • Godtgørelse til efterladte
  • Refusion af fremtidige og afholdte udgifter

Erhvervssygdom

Ved en erhvervssygdom forstås en sygdom, som efter medicinsk dokumentation er forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde er udsat for i højere grad end personer uden sådant arbejde.

Erhvervssygdomme dækkes af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES).

Erstatningssummer m.m. fremgår at Lov om Arbejdsskadesikring.

Præmien beregnes ud fra alle ansattes samlede antal havdage og fartøjets bruttotonnage.

Kontakt os nu!

Kontakt os nu og få et uforpligtende tilbud!