+45 33 21 83 11 info@ff-gs.dk

Kaskoforsikring for erhvervsfartøjer

forsikres under navnet Dansk Fartøjsforsikring

Forside » Fartøjsforsikring » Erhvervsfartøj

Hvilke fartøjer kan tegne forsikring

Vi forsikrer mindre erhvervsfartøjer såsom:

 • passagerfartøjer
 • arbejdsfartøjer
 • projektfartøjer
 • turbåde
 

 • færger
 • husbåde
 • kommercielle lystfiskerfartøjer
 • m.m.

Kaskoforsikring

Kaskoforsikring der dækker enhver forsikringsbegivenhed der rammer eget fartøj, eller hvis man er ansvarlig for skader udenfor fartøjet. Dækningseksempler er f.eks.: Skade som følge af forlis, stranding, brand og kollision samt trediemands ansvar.

Kaskointeresseforsikring

Kan tilbydes. Max. 25% af kaskoforsikringssummen.

Maskinskadedækning

Kaskoforsikringen kan udvides til at dække skader opstået i fartøjets maskineri. Det kan eksempelvis være skade som følge af brud i fartøjets hovedmaskineri, hjælpemaskineri, gear og skruetøj.

Andre dækninger

Eksempelvis:

Tidstabsforsikring, Reders udredning, panthaverinteresseforsikring og forsikring af forsikringspræmie. Derudover en særlig dækning: Mast, rig og sejlføringsforsikring (for ældre bevaringsværdige fartøjer / museumsskibe).

Husbåd

Vi kan også forsikre din husbåd !

Er du ejer af en husbåd som anvendes til beboelse eller restaurant med mere, så kan du også forsikre denne i Fiskernes Forsikring.

Vi kan tilbyde at kaskoforsikre på nærmere aftalte fordelagtige betingelser. Vi kan desværre ikke tilbyde forsikring til husbåde med indstalleret motor til egen fremdrift.

Vi giver gerne et uforpligtende forsikringstilbud på “husbåden”, men det er på betingelse af en godkendt besigtigelse.

Vi besigtiger husbåden – og det er naturligvis uden udgift for dig !

Forinden vil vi dog gerne se:

 • Bådens papirer, dvs. målebreve, besigtigelsesrapporter m.v.
 • Fotos af båden.
 • Desuden er det vigtigt at få oplyst, om husbåden har egen fremdrift.

Tilbud kan fås ved at bestille dette her på siden under fanen “Få tilbud” – vælg herefter erhvervsfartøjer – og find “Husbåd” under fartøjets art.

Øvrig dokumentation kan sendes til info@ff-gs.dk

Spørgsmål kan rettes til os på telefon 33 21 83 11

Kontakt os nu!

Kontakt os nu og få et uforpligtende tilbud på dit erhvervsfartøj.