+45 33 21 83 11 info@ff-gs.dk

Behandlingsforsikring

Forside » Arbejdsskadeforsikring » Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring

Såfremt forsikringen ikke er fravalgt, er alle medlemmer, der har tegnet en arbejdsskadeforsikring eller en fiskeriulykkesforsikring i Fiskernes Forsikring G/S, omfattet af en kollektiv behandlingsforsikring i Codan. Derudover er alle medlemmets ansatte tillige omfattet af ordningen.

Forsikringen er en heltidsforsikring, der gælder i alle døgnets 24 timer, både på arbejdet og i fritiden. Endvidere dækker forsikringen nye som gamle lidelser straks fra tegning. Forsikringen dækker udgifter til behandling af sygdomme, som enten kan kureres eller bedres varigt.

I forbindelse med Finansloven 2012 bortfaldt skattefriheden på sundheds/behandlingsforsikringer. Ændringen i lovgivningen betyder, at personer, der er omfattet af Fiskernes Forsikring G/S behandlingsforsikring, skal beskattes af værdien af præmien for behandlingsforsikringen. I 2016 udgør præmien, der skal betales skat af, pr. person 160 kr. om året, eller 0,44 kr. pr. dag.

En nøjagtig beskrivelse af forsikringsdækningen findes i produktinformation samt forsikringsbetingelser nedenfor.

Download

Produktinformation

 

Produktinformation (engelsk)

 

Forsikringsbetingelser

 

Vejledning

 

Hvem skal tegne forsikringen?

Hvad dækkes af forsikringen?

Hvilke ydelser kan man få?

Erstatningens størrelse

Tillidsmanden

Behandlingsforsikring

Kontakt os nu!

Kontakt os nu og få et uforpligtende tilbud!