+45 33 21 83 11 info@ff-gs.dk

 NYHEDSBREV FRA FISKERNES FORSIKRING – 1/2020 

Hermed har vi fornøjelsen af at sende nyheder og general information fra Fiskernes Forsikring. 

Selskabet har i lighed med andre virksomheder fulgt myndighedernes anbefalinger i forbindelse med Covid-19, og alle medarbejdere har således arbejdet hjemmefra. Vi er nu vendt tilbage til en normal hverdag igen, og kan dagligt træffes telefonisk mellem kl. 0900 til 1500. 

Efter en veloverstået fusion mellem Danske Fiskeres Forsikring og Dansk Fartøjsforsikring hedder selskabet nu Fiskernes Forsikring. Vi har valgt at bevare Dansk Fartøjsforsikring som et registreret binavn. 

Hvad betyder det for dig 

Som følge af overgang til et nyt og forbedret IT-system så modtager du senere på året en ny police. Eneste ændring er, at din police har fået et nyt policenummer. Vi vil derfor anbefale, at du får orienteret eventuelle panthavere om dette. 

Ny hjemmeside 

I forbindelse med fusionen har vi udviklet en ny hjemmeside som du finder på www.www.ff-gs.dk 

Besøg gerne hjemmesiden, hvor du kan finde en række oplysninger og informationer om vores produkter, herunder bestille tilbud på forsikringer samt anmelde skader – samt tilmelde dig vores nyhedsbreve. 

Terror NBCR 

Ved en lovændring sidste år er risikoen for skader som følge af NBCR terror blevet overflyttet til Staten, og den etablerede Terrorpool er således ophørt. Det er vores opfattelse, at denne ændring anses for at være ”ikke-væsentlig” og vi skal derfor ikke ændre dine forsikringsbetingelser, en vi vil naturligvis informere dig om ændringen. 

GDPR 

Persondataforordningen pålægger os, at du skal orienteres om, hvilke oplysninger vi har om dit kundeforhold hos os. Formålet med vores registrering af oplysninger er, at kunne udstede policer til dig og behandle dine skader samt overordnet at administrere vores kundeportefølje. Registreringen benyttes kun i begrænset omfang til markedsføring, hvis vi skønner, at information og tilbud om et nyt produkt skal videredistribueres til dig. 

Hos os findes følgende kategorier af juridiske og fysiske personer: Kunde, administratorer, forsikringsmæglere, forsikringsagenter, skadelidte, skadevolder og reparatører. Fælles for de nævnte kategorier er, at vi registrerer oplysninger om cpr/cvr nummer, navn og adresse samt oplysninger om betalingsforhold. Oplysningerne benyttes ved opkrævning af præmie, udbetaling af eventuel bonus samt ved udbetaling af erstatninger mv. Herudover registreres der ikke oplysninger af fortrolig karakter, med mindre det er nødvendigt for sagsbehandlingen i særlige tilfælde. Du kan læse mere om området på vores hjemmeside https://www.ff-gs.dk/om-os/information/ 

Kaskoforsikring – Fiskefartøjer 

Har du indtegnet dit fiskefartøj på baggrund af Nordisk Søforsikringsplan af 2013 kan vi oplyse, at den tidligere version 2016 er blevet opdateret med en ny version 2019. Opdateringen består i, at kapitel 17 nu kun omhandler fiskefartøjer. Du kan læse mere om dækningen på vores hjemmeside, hvor der findes et link til den komplette søforsikringsplan. 

Industrifiskeri 

Vedrørende fartøjer der anvendes til industri-fiskeri. Vi er blevet oplyst om at Søfartsstyrelsen, vil kigge efter om konditionerne til industrifisk er i orden, indrettet hertil. I nedenstående links 

finder du en række nyttige informationer, som vi 

anbefaler der læses – særligt at de i materialet nævnte tjeklister gennemgås: 

https://www.f-a.dk/ulykkesforebyggelse/raad-til-fartoejer-der-anvendes-til-industrifiskeri 

https://www.f-a.dk/ulykkesforebyggelse/lejlighedsvis-industrifiskeri 

https://www.f-a.dk/er-jeres-sikkerhedsudstyr-til-industrifiskeri-klar 

Er der spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte en af vores surveyors: 

Nicholas Arn Garler – tlf. 52 10 08 88 

Jan Vest Jensen – tlf. 21 78 31 35 

Frivillig arbejdsskadeforsikring 

Vær opmærksom på, at den frivillige arbejdsskadeforsikring er overgået fra at være en helårspolice til at være en reguleringspolice med min. 120 dage. Overgangen skete den 1. januar 2019, og beskæftigelsesdage udover min. 120 dage skal sidst på året indberettes til selskabet. 

Behandlingsforsikring 

Vores forsikringstagere, der har en arbejds- eller ulykkesforsikring, er tillige omfattet af en behandlingsforsikring hos Codan for ejere og 

medhjælpere. Forsikringen, der er en heltidsforsikring, gælder i alle døgnets 24 timer således både i arbejde og fritid. 

Som altid opfordres du til at gå ind på selskabers hjemmeside www.www.ff-gs.dk og holde dig ajour. Du er selvfølgelig også velkommen til at skrive en mail eller ringe til selskabet for at få afklaret et spørgsmål eller få et tilbud på forsikring. 

Tilbud til de unge fiskere 

I Fiskernes Forsikring har vi arbejdet på nogle tiltag til de unge og nyetablerede erhvervsfiskere, som vælger at investere i et fiskefartøj. 

Det er dejligt at se, at der er mange unge som finder det attraktivt, at arbejde som erhvervsfisker, og således har mod på at gennemføre uddannelsen til erhvervsfisker, som ender med det Blå Bevis. Det er vigtigt at generationsskiftet i dansk fiskeri bliver effektivt, og kan vi i Fiskernes Forsikring bidrage til det på vores måde, så er vi på ret kurs, udtaler direktør i Fiskernes Forsikring Per Wistisen. 

I første omgang er det besluttet, at der gives en attraktiv rabat på præmien på fartøjsforsikringen samt ulykkesforsikringen til unge nyetablerede erhvervsfiskere. Går man som ung og nyetableret erhvervsfisker rundt med drømmen om, at etablere sig som erhvervsfisker med eget fartøj, så er der mange ting som der skal tages stilling til. Herunder forsikring af fartøjet, men også forsikring af sig selv som person. 

I Fiskernes Forsikring er vi altid klar med rådgivning og tilbud på forsikring. Man kan enten vælge at aflægge vores kontor i Hirtshals eller Thyborøn et besøg, eller man kan ringe på tlf. 33 21 83 11 for at høre nærmere om mulighederne. 

Det vil være en stor hjælp samt fremme sagsgangen, hvis du vil sende os din mailadresse samt sørge for, at den altid er ajourført. 

Dette kan meddeles os på: 

info@ff-gs.dk 

Vi ønsker alle en god sommer 

Fiskernes Forsikring G/S