+45 33 21 83 11 info@ff-gs.dk

Om Fiskernes Forsikring g/s

Forside » Om os

Fiskernes Forsikrings historie

Fiskerne i Danmark har traditionelt været forsikret i gensidige forsikringsselskaber. Det vil sige, at selskaberne var drevet og ejet af fiskerne selv. Der har igennem de seneste 150 år været mange gensidige forsikringsselskaber rundt om i landet, som har tegnet kasko og ansvarsforsikringer til fiskefartøjer. Udviklingen igennem tiderne med bl.a. nedgang i antallet af fiskefartøjer og øgede krav om kapitalstyrke fra EU har medført, at flere af selskaberne har valgt at fusionere eller opløse sig selv.

Fiskernes Forsikring er resultatet af flere fusioner igennem årene, men primært en fusion mellem Danske Fiskeres Forsikring og Dansk Fartøjsforsikring.

Danske Fiskeres Forsikring er resultatet af en fusion mellem Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Fiskeri, hvis historie går tilbage til 1938 og De Sydlige Farvandes gensidige Forsikring for Fiskefartøjer som oprettedes i 1906.

Dansk Fartøjsforsikring kan spore sin historie tilbage til den 1889, og selskabets navn var dengang “Forsikringen af danske Sejlfartøjer til Fiskeribrug”. I 1927 ændrer selskabet navn til “Forsikringen af Danske Fiskefartøjer, Gensidig”. I 2000 fusionerer “Forsikringen af Danske Fiskefartøjer, G/F” og “Union, Esbjerg Gensidige Skibsforsikringsselskab, G/S”, hvis historie gik tilbage til 1924, og det fortsættende selskab hedder efterfølgende “Dansk Fiskefartøjsforsikring, G/F” For at fremtidssikre selskabet vælger “Dansk Fiskefartøjsforsikring, G/F” i slutningen af 2009 at ændre foreningen til Dansk Fiskefartøjsforening F.M.B.A. der samtidig blev 100% ejer af det nystiftede Dansk Fartøjsforsikring A/S.

I 2017 besluttede bestyrelserne i Danske Fiskeres Forsikring og Dansk Fartøjsforsikring at fusionere selskaberne sammen for derved at skabe Danmarks største og mest kapitalstærke fiskerejede forsikringsselskab Fiskernes Forsikring, gensidig selskab.

Kontakt os nu!

Kontakt os nu og få et uforpligtende tilbud!