+45 33 21 83 11 info@ff-gs.dk

Ved skade

Forside » Ved skade

I tilfælde af skade...

Har du været ude for en skade skal du hurtigst muligt rette henvendelse os.

Oplys følgende:

  • Navn, adresse, postnummer og by
  • E-mailadresse og telefonnummer således vi kan komme i kontakt med hinanden
  • Oplys dit policenummer
  • Beskriv hændelsesforløbet. Hvad er der sket og hvor er det sket
  • Beskriv hvad der er sket af skade på fartøjet

Når vi har behandlet din anmeldelse bliver du kontaktet af en af vores surveyors som sammen med dig vil aftale det videre forløb. I tilfælde af skader er det de fuldstændige forsikringsbetingelser der er gældende.

AKUT HAVARITILFÆLDE

Ved akut havaritilfælde kan du ligeledes ringe på telefon

33 21 83 11

(vagttelefon)

 

Du skal være opmærksom på følgende:

  • ved tyveri, hærværk og brand skal du ligeledes anmelde dette til Politiet.
  • i tilfælde af tyveri er Fiskernes Forsikring berettiget til først at udbetale erstatning efter udløbet af 2 måneder efter skadeanmeldelsen.

Har du været ude for en skade?