+45 33 21 83 11 info@ff-gs.dk

   Formularer

   Ansøgning om ristorno (oplægning)

   Personlige oplysninger   Oplægning   Anmeldelse af ejerskifte

   Personlige oplysninger   Ny ejer


   Det meddeles hermed til foreningen, jfr.Vedtægternes § 6, at undertegnede medlem har solgt ovennævnte fartøj til:

   Og forsikringsforholdet for min regning er herefter bragt til ophør i foreningen, jvf. Vedtægternes § 6 stk. 1, dog med præmieberegning efter bestemmelsen i forsikringsbetingelsernes § 6, litra b.