+45 33 21 83 11 info@ff-gs.dk

Fiskernes Forsikring outsourcer skadesbehandlingen af arbejdsskader

I snart 125 år har Fiskernes Forsikring udbudt arbejdsskadeforsikringer for fiskere om bord på skibe i den danske fiskerflåde, og det vil vi fortsat gøre. For at fremtidssikre og styrke skadesbehandlingen på arbejdsskadeområdet har Fiskernes Forsikring fra årsskiftet...