+45 33 21 83 11 info@ff-gs.dk

I snart 125 år har Fiskernes Forsikring udbudt arbejdsskadeforsikringer for fiskere om bord på skibe i den danske fiskerflåde, og det vil vi fortsat gøre.

For at fremtidssikre og styrke skadesbehandlingen på arbejdsskadeområdet har Fiskernes Forsikring fra årsskiftet 2024 indgået en aftale med Sedgwick i Danmark om, at de overtager behandlingen af skaderne af vores arbejdsskadesager.

Skadesbehandlingen af arbejdsskadesager bliver mere og mere kompleks i forhold til juraen og lovgivningen samt på det sundhedsfaglige og sociale felt. Forsikringsdrift udsættes samtidig for større og større krav til compliance, og der stilles de samme krav til et mindre selskab som til de største selskaber. Derfor giver det god mening at outsource skadesbehandling, fordi processerne kan implementeres i mere faste rammer og systemer i et større set-up, ligesom det åbner muligheder for at supplerer skadesbehandlingen med tiltag til glæde for den tilskadekommende.

Sedgwick er, med sine 150 medarbejdere, Danmarks største virksomhed inden for behandling af arbejdsskader. Blandt andet håndterede de sidste år hver fjerde arbejdsskade i Danmark. Sedgwick har volumen og den nødvendige ekspertise på et meget bredt felt inden for f.eks. lovgivningen og praksis på arbejdsskadeområdet. Derfor er der en er en gevinst at hente ved at søge imod noget mere volumen, hvor mere end én medarbejder kan løse de forskellige opgaver.

Skadesbehandlingen af arbejdsskader hos Sedgwick vil foregå i tæt samarbejde med Fiskernes Forsikring. Vi er derfor fortsat klar til at hjælpe i telefonen eller på mail med skadesspørgsmål.

Udbud af arbejdsskadeforsikringer og behandling af policerne vil forsat foregå hos Fiskernes Forsikring.