+45 33 21 83 11 info@ff-gs.dk

Fiskernes Forsikring outsourcer skadesbehandlingen af arbejdsskader

I snart 125 år har Fiskernes Forsikring udbudt arbejdsskadeforsikringer for fiskere om bord på skibe i den danske fiskerflåde, og det vil vi fortsat gøre. For at fremtidssikre og styrke skadesbehandlingen på arbejdsskadeområdet har Fiskernes Forsikring fra årsskiftet...

Stormen Pia

Stormen Pia rammer Danmark torsdag og fredag med vindstød, der kan nå orkanstyrke, og der varsler om forhøjede vandstand Stormen vil betyde forhøjet vandstand langs Vestkysten, i Limfjorden, Skagerrak, Kattegat, Storebælt og den nordlige del af Øresund. Vær opmærksom...